GDPR

Datele colectate cu privire la newsletter sunt confidențiale.

www.doralazarof.com va putea trimite newsletter Utilizatorilor doar cu acordul acestora.

Conform Legii Nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, și a Legii Nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, www.doralazarof.com are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.